Váš nákupný košík je prázdny.
» :: Reklamácia tovaru
 
Podrobné vyhľadávanie 
Internetový obchod BikeServis.com Náradie na servis a ND
pre konkrétnu časť bicykla:
»» Cenník BikeServis.com
Internetový obchod BikeServis.com Prečítajte si...

» Reklamácia tovaru

» Doprava a platba

» GDPR

» Môj účet

» Ako nakupovať

» FAQ - časté otázky

» Batérie

» Brašne na bicykel

» Brzdové bowdeny

» Gola a bity

» Duše a ventily

» Elektr. bicykle-výber

» Elektr.bicykle-dojazd

» Elektr. bicykle

» Brzdové čeluste

» Brzdové hadičky

» Brzdové kvapaliny

» Campagnolo U-T

» Čistenie bicykla

» Frézovanie

» Hlav. zloženie

» Kľúče 1

» Lanká

» Náboje - kónusy

» Náboje

» Náradie snap.in

» Nutrend Unisport

» Pedále

» Plášte

» Radenie

» Reťaze

» Sedlovky

» Servisné stojany

» Skladovanie tovaru

» SR Suntour®

» Sťahovák kľuky

» Sťahováky stredu

» Stredové osky

» Špeciálne technológie

» Valivé uloženie

» Vypletené kolesá

» Závesy prehadzovača

» Závitové nástroje

Internetový obchod BikeServis.com
Mapa stránok

Reklamácia tovaru

Obal zásielky sa môže poškodiť aj počas prepravy. Zatiaľ sme tento prípad ešte nemali, ale uvádzam postup ako vyriešite aj situáciu s poškodeným obalom už pri doručení zásielky od prepravcu. Zásielka je u prepravcu väčšinou poistená.

REKLAMÁCIA PRI PREVZATÍ ZÁSIELKY
Pri prevzatí zásielky od prepravcu, na pošte alebo od špedičnej firmy, skontrolujte neporušenosť jej obalu.
Ak je obal zásielky poškodený pri preberaní od prepravcu, máte právo skontrolovať jej obsah v prítomnosti pracovníka pošty, alebo špedičnej firmy. V balíku vždy nájdete priložený doklad (daňový) s obsahom zásielky, kde je uvedený aj názov a počet kusov. Ak zistíte v zásielke poškodený tovar, alebo rozdiely v počte kusov, vykonajte zápis o tejto kontrole na druhú stranu dokladu a dajte ho potvrdiť prepravcovi. Zápis môžete vykonať aj samostatne. Zásielku s poškodeným a chýbajúcim tovarom neprevezmite. Zodpovednosť za prípadné poškodenie zásielky počas dopravy nesie prepravca a zásielka je poistená.
Ak zistíte, že poškodený je len obal a tovar je kompletný a nepoškodený, zásielku prevezmite.

Predávajúci je zodpovedný za vady zistené pri prevzatí tovaru, preto obsah zásielky skontrolujte pohodlne až doma. Prípadné poškodenie tovaru a zistené rozdiely podľa priloženého daňového dokladu oznámte obratom do 1 pracovného dňa predávajúcemu písomne e-mailom, telefonicky alebo klasicky poštou listom.
Výsledok prevzatia zásielky a kontroly tovaru môžete oznámiť aj potvrdením-mailu o odoslaní, kde je uvedené číslo zásielky. Ako príklad - môžete len napísať:
1) zásielku som prevzal kompletnú a nepoškodenú alebo
2) zásielku som prevzal, ale ... a uveďe zistené rozdiely a nedostatky.
Predávajúci obratom vyrieši zistené nedostatky pri prevzatí tovaru. Za poškodený tovar podľa objednávky, ktorý nie je dostupný, zasiela predávajúci peniaze na účet po vybavení reklamačného konania. Prosím uveďte preto pri reklamácii aj číslo účtu.

Reklamovanú vadu, kompletnosť a množstvo kusov tovaru, ktorý je zabalený v priehľadných obaloch skontrolujte ešte v obaloch a tieto obaly neotvárajte. Kontaktujte predajcu a takto zabalený originálne tovar v obale zašlite na reklamáciu.
Ak zistíte chýbajúci tovar mimo uzatvorených obalov, kontaktujte predajcu v stanovenej dobe. Všetky pôvodné obaly z balíka neodhadzujte a skontrolujte hmotnosť tovaru spolu s týmito obalmi podľa hmotnosti na podacom lístku pošty. Ďalej postupujte podľa pokynov predajcu, ako vzniknutý problém vyriešiť. Jednou z možností je aj vrátenie kompletného balíka s tovarom v pôvodnom balení na náklady predajcu a pod.
Balík nezasielajte na dobierku, peniaze budú vrátené na Váš účet, alebo podľa dohody.
Vady tovaru, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru (napr. skrytá vada materiálu) a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne (e-mail, poštou) najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci pri osobnom odbere tovaru podľa potvrdenej kúpnej zmluvy je povinný skontrolovať a prevziať tovar, príslušné doklady k tovaru podobne, ako pri nákupe v klasickej kamennej predajni. Dodatočná reklamácia na tovar prevzatý osobne - po stránke jeho kompletnosti, mechanického poškodenia, povrchovej úpravy a nákupných dokladov nemôže byť akceptovaná. Podobne ako na vydané peniaze pri platení za tovar.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Technický stav výrobku počas záručnej doby, ktorý bráni jeho riadnemu alebo obmedzenému používaniu, prípadne zostal úplne nefunkčný treba reklamovať.
Reklamácia je základné právo každého kupujúceho.
Aj pri správnom používaní výrobku sa môže prejaviť nielen chyba ľudského faktora pri jeho výrobe a kompletácii, alebo aj skrytá vada materiálu. Tieto vady výrobku sú plným právom na
jeho reklamáciu.
Ďalším pohľadom na posúdenie reklamácie výrobku je jeho odborná montáž, ako aj posúdenie vhodnosti výrobku, či už z hľadiska typu, rozmeru, tolerancie a funkčnosti pre konkrétny typ opravovaného bicykla.
Kupujúci si musí byť aj vedomý, že nie všetky diely bicykla, ktoré si kúpi alebo objedná na internetovom obchode, si môže aj namontovať bez odborných znalostí. Niektoré diely a komponenty bicykla, ktoré majú hlavne vplyv na bezpečnosť jazdy, vyžadujú len odbornú montáž zaškoleným personálom, alebo odborným mechanikom.
Komponenty bicykla, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku a vyžadujú odbornú montáž, si dajte namontovať v odbornom servise, alebo u odborného mechanika a montáž si dajte vždy potvrdiť v záručnom liste výrobku, alebo si odložte daňový doklad o montáži tohto výrobku na svoj bicykel.
Medzi výrobky, ktoré môže namontovať len odborný mechanik pre poskytnutie záruky - patria nasledujúce diely a komponenty bicykla:
A - samostatný diel odpruženej vidlice alebo odpruženú vidlicu ako celok
B - klasická vidlica ako súčasť riadenia
C - predstavec, alebo jeho diel, ako súčasť riadenia
D - samostatný diel do ráfikovej alebo kotúčovej brzdy
E - brzdový systém ako komplet
F - koleso bicykla, jeho oprava, úprava

Uvedené diely a komponenty bicykla ( A až F) v tomto zozname, ktoré majú vplyv na bezpečnosť jazdy a kupujúci si ich namontoval sám bez kontroly a potvrdenia odborného mechanika a následkom tejto neodbornej montáže vznikol časom problém pri ich používaní, nemôžu byť preto predmetom reklamácie.
Odborné posúdenie vhodnosti montáže dielu, ako aj samotná jeho montáž je preto dôležitým kritériom pre posúdenie reklamácie. Preto pred kúpou komponentu bicykla, ktorý je potrebné odborne namontovať pre poskytnutie záruky odborným mechanikom si skontrolujte, či vo Vašom blízkom okolí sa tento mechanik nachádza. Odborný mechanik pre potrebný komponent je zaškolený výrobcom alebo dovozcom tohto typu výrobku alebo značky a má na uvedenú montážnu a opravárenskú činnosť certifikát o zaškolení s uvedeným rozsahom a dobou platnosti. Pozor - nie je to len bežná opravovňa bicyklov.
Pri výskyte poruchy výrobku, pozorne si kontrolujte požiadavky na odbornú montáž výrobku v odbornom servise podľa týchto reklamačných podmienok, alebo si prečítajte doručené doklady k výrobku, prípadný návod na odstránenie drobných porúch, doporučený servis a reklamačné podmienky.
Ak závadu neodstránite, tovar doručte predávajúcemu.

Záruka na kvalitu materiálu a technologické vady
Výrobca poskytuje kupujúcemu záruku 24 mesiacov od dátumu prevzatia, ak nie je v záručnom liste uvedené inak. Záruka sa poskytuje na:
- skryté vady materiálu
- technologické vady pri výrobe - nesprávna kompletácia, ľudský faktor a podobne

Záruka sa vzťahuje vždy len na riadne používanie výrobku podľa priloženého návodu.

Za kupujúceho, ktorému je poskytovaná záruka 24 mesiacov je považovaná osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v platnom znení

Záruka sa nevzťahuje na:
- bežné opotrebenie tovaru alebo len jeho niektorej časti dôsledkom používania
- mechanické poškodenie pádom, haváriou
- poškodenie a funkcia neodbornou údržbou a servisom
- neodborným posúdením dielu pre montážou dôležitých dielov celku, ako
- odpružená vidlica, časti kotúčové brzdy
- poškodenie vzniknuté nesprávnym skladovaním a manipuláciou
- poškodené prevádzkou v nevhodnom agresívnom prostredí, alebo silnom magnetickom poli
- poškodenie používaním v extrémnych podmienkách (vlhkosť, dážď, sneh, prašnosť, ...)
- tovar používaný a označený ako "bazar" o ktorom je kupujúci predom informovaný už v názve

Montáž a funkčnosť výrobku:
Niektoré diely bicykla vyžadujú pre správnu funkčnosť odbornú montáž a nastavenie. Jedná sa hlavne o tie komponenty bicykla, ktoré sú súčasťou celej skupiny a na jej funkčnosť má vplyv celá rada iných faktorov, ktoré sa na prvý pohľad laikovi ani nezdajú, že spolu súvisia.
Podobne je to aj s opravou dielov a montážou komponentov, ktoré priamo vplývajú na bezpečnosť jazdy, ako napr. odpružené vidlice a výmena napr. pružiacich a tlmiacich dielov a pod. Vybrané diely preto zasielame len do servisov, medzi ktorými máme vzťah podľa príslušných ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Info o dostupnosti pre malopredaj dostanete po zaslaní objednávky. Maloobchodný odberateľ často ani nevie posúdiť vhodnosť napr. tlmiacej patrony pre svoju vidlicu, nemá potrebné odborné náradie vrátane prípravkov, momentových kľúčov, odborných postupov na výmenu a podobne. Odborné posúdenie vhodnosti typu, samotná montáž a z toho vyplývajúca bezpečnosť jazdy je dôvodom, prečo si predajca vyhradzuje právo predaja len odborným servisom.
Ak si dáte vykonať odbornú montáž, nastavenia alebo kontrolu po montáži v odbornom servise, odložte si daňový doklad s uvedeným typom vykonanej odbornej práce, môže mať podstatný vplyv v prípade jeho reklamácie. Funkčnosť odborne namontovaného dielu si vyskúšate jednak pri prevzatí bicykla zo servisu, kde Vám odstránia aj prípadnú poruchu funkcie vymeneného dielu. Odborný mechanik je zaškolená osoba pre daný typ opravy a výmeny komponentu a na uvedenú činnosť má príslušný certifikát alebo oprávnenie. Nie je to každý majiteľ alebo zamestnanec cyklo-servisu.
Napr. výmena za iný trojprevodník vyžaduje aj kontrolu reťazovej linky, typu štvorhranu, prípadnú výmenu stredovej osky, kontrolu dĺžky a predĺženia reťaze, kontrolu typu prešmykovača pre daný počet zubov, jeho nastavenie, ako aj upevnenie v správnej výške a veľa, veľa ďalších. Podobne je to aj s prehadzovačom a inými dielmi, ktoré sú napr. súčasťou radenia bicykla. Takže aby Vám bicykel slúžil k plnej spokojnosti a bezpečnosti pri jazde aj po výmene niektorého dielu, vyhľadajte odborného mechanika pre montáž alebo kontrolu.
Podobne je to ak s kolesom, na výrobu ktorého potrebujete niekoľko dielov. Každý guličkový náboj treba pred vypletením nastaviť na požadovanú vôlu osky. Všetky náboje sa predávajú vo výrobnom nastavení a nastavenie si môžete objednať samostatne. Niekedy je nastavenie drahšie ako samotný náboj. Náboje sú určené hlavne pre odbornú montáž kolies a tým aj nastavenie v servise. Podmienky nastavenia sú uvedené v príslušnej skupine výrobkov. Len na náboje nastavené u nás alebo v odbornom servise sa vzťahuje záruka aj na plnú funkčnosť výrobku. S úpravou ráfikov vzniká podobný problém, kde skoro každý nový jednostenný ráfik je treba upraviť pre správny sklon výpletu. Napr pri výmene prehadzovača musí mechanik zmerať minimálne tri hodnoty na ráme, aby vylúčil jeho vplyv na nesprávnu funkciu. Preto u výrobkov, ktoré vyžadujú montáž u odborného mechanika nie sú ani žiadne návody a postupy. Odborný mechanik aj najlepšie posúdi vhodnosť určitého komponentu pre konkrétny typ bicykla.
Neodborná montáž dielu bicykla a tým aj jeho nesprávne používanie môže spôsobiť aj poškodenie výrobku, ktoré nie je predmetom reklamácie.
U tovaru, ktorých správna funkčnosť alebo bezpečnosť jazdy vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu nielen pri montáži a zábehu, ale aj počas celej životnosti, sledujte pozorne doporučenú starostlivosť o tovar, predpísané odborné kontroly, montáž podľa reklamačných podmienok - uvedených pri tovare .

Diferencovaná záruka:
U tovarov, kde výrobca poskytuje záruku diferencovane podľa jednotlivej špecifikácie montážnych prvkov výrobku, ktoré tvoria jeden celok uvedený v predmete kúpnej zmluvy. Napr. u elektrických bicyklov sa poskytujú samostatné podmienky záruky pre mechanickú časť bicykla, a samostatné podmienky na elektrickú časť bicykla, ako napr. na batériu- podľa počtu nabíjacích cyklov a pod. Upresnenie podmienok záruky je uvedené priamo v záručnom liste výrobku.

Pred samotnou reklamáciou, doporučujem najprv kontaktovať predajcu cez zákaznícku linku, prípadne zašlite e-mail a dohodnite si ďalší postup reklamácie, aby jej vybavenie bolo čo najrýchlejšie. Kontakt na predávajúceho pred zahájením reklamácie je dobrovoľný. Ak o výskyte vady tovaru vieme, môžeme zaslať nový výrobok ešte skôr, ako nám bude doručený reklamovaný kus.

DORUČENIE TOVARU PREDÁVAJÚCEMU
Reklamovaný tovar s požadovanými dokladmi treba doručiť na adresu prevádzky predávajúceho.
Ak tovar nemôžete doručiť osobne, môže byť doručený aj prepravcom. Tovar nezasielajte ako dobierku, nebude prevzatý a kupujúcemu bude vrátený naspäť.

Reklamovaný tovar musí byť doručený kompletný a čistý (zbavený všetkých nečistôt a mastnoty). K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť:
(1) daňový doklad o zakúpení výrobku (faktúru alebo pokladničný blok, resp. kópiu)
(2) záručný list alebo návod so záručnými podmienkami
(3) reklamačný list, napísaný aj ručne kupujúcim, ktorý musí obsahovať uvedené údaje:
- adresu kupujúceho, e-mail a telef. kontakt
- názov reklamovaného výrobku
- dôvod reklamácie - popis vady, poruchy, poškodenia tovaru
- ako a z a akých podmienok k poškodeniu došlo

Ak reklamovaný tovar (diel, komponent, časť celku) vyžadoval odbornú montáž v odbornej cyklo dielne, je potrebné doručiť záručný list aj s týmto potvrdením, alebo potvrdenie na samostatnom tlačive.

POSÚDENIE REKLAMÁCIE
Kupujúci má právo požadovať od kupujúceho bezplatné odstránenie vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka. V prípade, že nie je možné tieto vady opraviť najneskôr do uplynutia lehoty 30 dní, kupujúci má právo na bezplatné náhradné dodanie tovaru alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie finančnej čiastky zaplatenej za tovar, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

Reklamačné konanie začína dátumom prevzatia tovaru kupujúcim, nie dátumom jeho odoslania. Prijatie reklamovaného tovaru bude kupujúcemu potvrdené do reklamačného listu (záznamu) v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, kde bude uvedená informácia o ďalšom postupe riešenia reklamácie.

V prípade, že nebude doručený kompletný a čistý reklamovaný tovar, ako aj uvedené doklady, reklamačné konanie bude zahájené až po splnení uvedených podmienok.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch, ak je potrebný odborný posudok výrobcu, dovozcu alebo autorizovaného servisu, do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Aj v prípade zložitejšieho posúdenia reklamácie má kupujúci nárok na jej vybavenie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať. Záručná doba a životnosť výrobku sú dva rozdielne pojmy.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie na diaľku. Obdrží informáciu na Môj účet, prípadne e-mailom a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol.

Vybavenú reklamáciu formou bezplatnej opravy alebo výmeny za nový tovar si kupujúci prevezme na adrese predávajúceho v predom dohodnutom termíne. Súčasťou prevzatia opraveného je aj skúška funkčnosti , ak bola predmetom reklamácie.
Na vykonanú opravu reklamovaného tovaru je predajcom poskytnutá záruka podľa platnej legislatívy.
Výmenu tovaru za nový výrobok má kupujúci nárok len vtedy, ak to nie je k povahe vady neúmerné.

Dohoda s predávajúcim o primeranej zľave z kúpnej ceny je tiež jedným zo spôsobov rýchleho vybavenia reklamácie. Dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie musí byť písomne zaznamenaný na Môj účet v príslušnej objednávke.
V prípade, že reklamácia nebola uznaná a poškodenie bolo spôsobené kupujúcim napr. nedodržaním pokynov návodu, kupujúci bude informovaný v predstihu o spôsobe vykonania mimozáručnej oprave a jej ceny.

ZÁRUKA PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA
Kupujúci, ktorý uvedie v objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH je považovaný za podnikateľa v zmysle § 2 zákona č. 513/1991 Zb. a podmienky záruky sa riadi podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, ak nebolo dohodnuté s kupujúcim inak.


ORGÁN DOZORU
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
tel.: 0042133 5512 689
0042133 5512 690
fax: 00421335512 656
mail: tt@soi.sk
Pokračovať
E-mail a Heslo
» Zabudol som heslo

» Prihlásenie
» NOVÁ REGISTRÁCIA

Internetový obchod BikeServis.com Zobrazenie cien
Internetový obchod BikeServis.com Najnovšia ponuka viac info »»
Skrutka kľuky M6x1-18 mm Imbus/pár
Skrutka kľuky M6x1-18 mm Imbus/pár
3,61€
Internetový obchod BikeServis.com Hodnotenia viac info »»
Košík na riadidlá detský oceľový
Skvelý košík,oveľ krajší ako tie plastové, hlboký veľmi spok ..
5 z 5 bodov!